O firmie

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Sylwia Kurzyńska

Firma specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowej obsługi archeologicznej przy inwestycjach budowlanych i instalacyjnych. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie. 

 

Oferuję pomoc w przeprowadzeniu wszelkich formalności:

  • uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę
  • przygotowywanie analiz możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych poprzedzających zakup tych obszarów
  • wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej
  • doradztwo inwestycyjne na terenach będących pod ochrona konserwatorska i archeologiczną

Nasza oferta

nadzory archeologiczne

badania archeologiczne

badania ratownicze

badania sondażowe

rozpoznanie archeologiczne

pomoc przy formalnościach

przygotowywanie analiz

doradztwo inwestycyjne